Maniok zpracovávaný v závodech na tapioku roste v rovinaté zemědělské krajině v dojezdové vzdálenosti od každého závodu. Nelze ani jinak – sklizený se musí velmi rychle zpracovat. Výrobní závody jsou zdrojem obživy pro místní lidi a kladou velký důraz nejen na kvalitu produktu, ale též integritu všech procesů – odpad vzniklý při zpracování manioku je dále využíván, částečně jako hnojivo a též pro výrobu bioplynu, který se zpětně používá k ohřevu sušiček.

Výrobní závod Yama – BeijuBom naleznete zde:

Kamion přiváží sklizený maniokový kořen do výrobního závodu

IMG_0682

Po zvážení suroviny dochází k prvnímu čištění a třídění kořene, který je dále loupán a drcen

IMG_0694